КОНТАКТИ

“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

ЗА НАС

 

 

 

 

 

 

Изтегляне на бланка за CV на български език, Europass формат (Microsoft Word, 92KB)

Изтегляне на бланка за CV на английски език, Europass формат (Microsoft Word, 92KB)

КАРИЕРА

Във връзка с проектите, по които работи, фирмата набира висококвалифицирани специалисти в областа на индустриалното инженерство и химическата промишленост.

Моля, изпращайте актуални CV и мотивационно писмо на адреса на компанията.