“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР
ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад за оценка въздействието върху околната среда за проект „Изграждане на Петролна рафинерия – гр. Смедерево“

Доклад за пилотно конвертиране на автобусни дизелови двигатели за работа в режим дизел+ LPG за обществения транспорт в Абуджа, Нигерия.

Презентация на „Петролна рафинерия – Смедерево“
(PDF, 1.2MB)

Генерален план на „Петролна рафинерия – Смедерево“
(PDF, 1.2MB)