“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

 

 

 


 

Презентационна брошура на ГАЛЛУС ООД
(PDF формат)

Company Presentation (EN, pdf, 3.7MB)

Галлус е фирма с двадесетгодишна история, утвърдила се на пазара в областта на Индустриалното управление в най-широк смисъл.

Дейността на Галлус е свързана с прединвестиционни проучвания, проектиране, внедряване, поддръжка и оптимизация на бизнес, информационни и технологични процеси, на системи и цели производства, с управление на проекти, технически консултации и експертни оценки.

Ключово предимство, което Галлус предоставя на своите клиенти, е глобалната перспектива за широк кръг от индустрии, технологии и иконометрии.

Благодарение на нашия професионализъм и бизнес контакти, ние привличаме подходящите специалисти и технолози за всеки отделен случай. По този начин избягваме формализма и осигуряваме практически решения, насочени към специфичните нужди на нашите клиенти.

Ние сме проектно-ориентирана организация.

 

Фирма Галлус е основана през 1991 г. от преподаватели и специалисти в областта на автоматиката и системотехниката от Технически Университет - София . Основната цел на нейните създатели е да бъде използван натрупаният научен и академичен потенциал за консултиране и практическо решаване на сложни индустриални проблеми.

През годините специалистите на Галлус са участвали в множество индустриални и телекомуникационни проекти, както като технически консултанти и експерти, така и като проджект мениджъри.