“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

ПОРТФОЛИО
ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ

Някои от по-важните проекти и отговорности на Галлус:


• Главен консултант по проект “Изграждане на петролна рафинерия с капацитет 100 000 BPD - гр. Смедерево, Република Сърбия”.


• Главен консултант и мениджър на проект “Изграждане на термична електроцентрала с комбиниран цикъл и интегрирана газификация - гр. Смедерево, Република Сърбия”


• Технически консултации и оценки относно дейността и предоставяните услуги от “ЧЕЗ Разпределение България” АД


• Обследване и реконструкция на складова база за петролни продукти на ДА “ДРВВЗ” - с. Поликраище


• Главен консултант по проект “Изграждане на петролна рафинерия за 55 000 BPD - гр. Силистра”


• Главен консултант по проект: Реконструкция и оздравяване на завод „Химко“ - гр. Враца и рестартиране на производството на карбамид


• Проджект мениджър и главен консултант по проект “Реконструкция на топло-електрическа централа и рестарт на производството на капролактам в химически завод на Фолбек-България - гр. Стара Загора (АГРОБИОХИМ)”.


• Технически консултации по “Модернизация и увеличаване на капацитета на Винзавод- гр. Силистра и завод за високоалкохолни напитки - с. Мрамор”.


• Главен технически консултант и проектен мениджър за “Изграждане на еко-селище Свещена земя – м. Кръстова гора” и за изграждане на соларна електроцентрала към селището за производство на електроенергия