“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел.: +395 888 59 49 49
тел.: +359 898 59 60 60
e-mail:office@gallus.bg

Фирма Галлус е основана през 1991 г. Основната цел на нейните създатели е да бъде използван натрупания научен и академичен потенциал за консултиране и практическо решаване на сложни индустриални проблеми.
Дейността на Галлус е свързана с проучване, анализ, проектиране, внедряване, управление и оптимизация на бизнес, информационни и технологични процеси.

Нашата мисия е да осигурим всички аспекти на инженерните дейности по индустриално управление и информационен мениджмънт, в това число предварителни проучвания, проектиране, внедряване, оптимизация и управление на процеси, техническа оценка на оборудването. Ние се фокусираме върху иновативни решения, съобразени с най-добрите налични технологии и утвърдени световни практики.

Галлус е звено в широка мрежа от експерти и фирми с общи мотивация и цели. Това е нашата Експертна Партньорска Платформа. Сътрудничим си с партньори от Германия, САЩ, Австрия, Швейцария, Холандия, Сърбия, Хърватия и други държави. Чрез нашите контакти сме в състояние до покрием широк спектър от дейности, което ни превръща в проектно-ориентирана компания.

Презентационна брошура на
ГАЛЛУС ООД (PDF формат)

Company Presentation (EN, pdf, 3.7MB)

 

Консултантски услуги
• Бизнес планиране - предварителни проучвания и анализи, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти; програми за рехабилитация и планово възстановяване на заводи и предприятия, оценка на риска
• Технически консултации - избор и оценка на оборудване, материални и енергийни баланси, оценка на ресурсите и разходите
• Изработка на идейни и технически проекти
• Консултации по най-добрите налични технологии и утвърдени световни практики
• ESG (Ecological, Social and Governance) практики
• Изготвяне на инженерни и финансови доклади, доклади за ОВОС, технически оценки и др.

Управление на проекти
• Планиране на ресурси и времеви графици
• Динамично управление на проекти
• Управление на документацията
• Инвеститорски надзор

Индустриална автоматизация, комуникации и електрооборудване
• Предварително проучване и анализ на съществуващи системи за управление
• Проектиране, внедряване и поддръжка на системи за управление на технологични процеси (DCS и SCADA)
• Оптимизация на технологични процеси, агрегати и цялостни производства
• Индустриални комуникации, дистанционно предаване на данни и управление
• Изготвяне на технически изисквания, избор и оценка на оборудване и средства за автоматизация
• Разработка на софтуер и алгоритми за управление
• Системи за енергиен мониторинг и енергиен мениджмънт
• Обучение