“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

ЕКИП

Екипът на Галлус се състои от висококвалифицирани професионалсти със задълбочена теоретична подготовка и дългогодишен практически опит.

Специалистите на фирмата притежават сериозни познания и компетенции в областта на индустриалното инженерство и бизнес планирането, свързани както с рехабилитацията и модернизацията на отделни производства, така и с цялостното оздравяване на заводи и предприятия с непрекъснат процес на работа.

Инженерите на Галлус разполагат с множество сертификати и удостоверения за членство в професионални и съсловни организации, както и патенти за изобретения и разработки.

 
АКАДЕМИЧНА БАЗА

Наши експерти са преподаватели във водещи технически университети в страната. Те са разработили базови и специализирани курсове за обучение, лекционни материали и модули за лабораторни упражнения.

Специалистите на Галлус имат издадени редица книги, наръчници, технически ръководства, множество статии и публикации на инженерна тематика.

Ние сме в постоянна връзка с колеги и специалисти от други учебни и научни институти в страната и чужбина, както и на Българска Академия на Науките.

 
ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА

Посредством гъвкавата си структура Галлус решава множество проблеми в областта на индустриалното управление. Заедно с нашите партньори и клиенти ние създаваме ценни иновативни стратегии, съобразени с индивидуалните изисквания на конкретните проекти.