“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да осигурим всички аспекти на инженерните дейности по индустриално управление и информационен мениджмънт. Ние се фокусираме върху иновативни решения, разработени за нуждите на всеки отделен клиент и съобразени с най-добрите налични технологии и утвърдени световни практики.

ГАЛЛУС ООД успешно развива дейността си благодарение на непрестанното проучване и удовлетворяване на изискванията на своите клиенти. Основна цел в нашата фирмена политика е просперитетът на клиентите, нашите партньори, а по този начин – и на нашата компания.

Нашите идеи и професионален опит създават нови продукти, с което сме завоювали мястото си в днешния динамичен конкурентен пазар. Постоянното повишаване на квалификацията на нашите специалисти, на техните теоретични знания, практически опит и мотивация са основна предпоставка за успеха на фирмата.