“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел.: +395 888 59 49 49
тел.: +359 898 59 60 60
e-mail:office@gallus.bg

ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Нашите клиенти са и наши партньори и именно те са причината за съществуването, развитието и успеха на фирмата. Ние се опитваме да удовлетворим отговорно и компетентно възникналите нужди и изискванията на клиентите ни, като същевременно гледаме в бъдещето, предлагайки прогресивни решения с цел увеличаване на ефективността, намаляване на разходите, минимизиране на риска и защита на околната среда.

Хората от нашия екип вярват, че високият професионализъм и конкурентоспособността са единствения правилен път за развитието на нашата фирма в настоящите условия на увеличаващо се съревнование на пазара и ежедневно увеличаващите се изисквания и променящи се нужди на клиентите.

Важно е да се подчертае, че управленското ядро на Галлус има ясна стратегия и визия за бъдещото развитие на нашата бизнес организация.