КОНТАКТИ

“ГАЛЛУС” ООД

Адрес на управление:
1000 София, БЪЛГАРИЯ
ул. “Княз Борис I” № 130, ет. 5

тел./факс: +359 2 987 5628
GSM +395 888 59 49 49
e-mail:office@gallus.bg

ЗА НАС
ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА

Посредством гъвкавата си структура Галлус решава множество проблеми в областта на индустриалното управление. Заедно с нашите партньори и клиенти ние създаваме ценни иновативни стратегии, съобразени с индивидуалните изисквания на конкретните проекти.